Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

faktory ovlivnujici plodnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Vybrané faktory ovlivňující plodnost plemene zwartbles
 (Dana STAŇKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wn4wiq// | Zootechnika / | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující plodnosti planktonních korýšů v rybnících
 (Hana NOVÁKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x2lw51// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Povědomí žen o faktorech ovlivňujících lidskou plodnost
 (Lucie Čadová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//4mg3n4// | Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující frekvenci meiotických vad v lidských oocytech
 (Kateřina Zrnečková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qh1w8/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Diferenční plodnost z hlediska vzdělání a dalších kontextuálních proměnných v mezinárodním srovnání
 (Martin Lakomý)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vo2cj/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

Genetické faktory ovlivňující frekvenci výskytu t-haplotypu u myši domácí (Mus musculus)
 (Denisa Zlámalová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epvgr/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Plodnost třetího pořadí - důvody pro a proti
 (Olga Svozil Karpecká)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/38718 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonomická demografie | Práce na příbuzné téma

Mimomanželská plodnost a děti žijící v nesezdaných soužitích v České republice
 (Alena Kotrbatá)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70165 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonomická demografie | Práce na příbuzné téma

Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků na ženskou plodnost
 (Michaela Rónaiová)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k4ir4/ | Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující reprodukční ukazatele dojnic ve vybraném chovu
 (Veronika ZERZÁNKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xqwdyi// | Zootechnika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)