Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fantazie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Komparace interpretačních pojetí Sukovy Fantazie g moll
 (Martin Husák)

2018, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/oi5hr/ | Hudební umění / Hra na housle | Práce na příbuzné téma

Tři flétnové fantazie na opery Čarostřelec, Mignon a Carmen
 (Zdeňka Hanzliková)

2018, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/jhaeo/ | Hudební umění / Hra na flétnu | Práce na příbuzné téma

Cesta do fantazie i skutečnosti
 (Anna Žďárová)

2021, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/t4sie/ | Dramatická umění / Výchovná dramatika pro Neslyšící | Práce na příbuzné téma

Franz Liszt: Fantazie a fuga na chorál "Ad nos, ad salutarem undam"
 (Dávid Sedlář)

2022, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění

https://is.jamu.cz/th/m0max/ | Hudební umění / Hra na varhany | Práce na příbuzné téma

Cesta do fantazie i skutečnosti
 (Nikola Věntusová)

2021, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/c5pd9/ | Dramatická umění / Výchovná dramatika pro Neslyšící | Práce na příbuzné téma

Fantazie-kvartet pro hoboj a smyčcové nástroje op. 2 Benjamina Brittena. Analýza díla a role Leona Goossense jako inspiračního zdroje skladby
 (Boris Akishin)

2022, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění

https://is.jamu.cz/th/ze1se/ | Hudební umění / Hra na hoboj | Práce na příbuzné téma

Science fiction - obraz reality či fantazie?
 (Július Kubaščík)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rzpqm/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Fantazie v houslové literatuře se zaměřením na první polovinu 20. století
 (Barbora Valečková)

2019, Disertační práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/13270 | Hudebního umění / Interpretace a teorie interpretace | Práce na příbuzné téma

Fantazie a motivace hráčů stolních her na hrdiny
 (Veronika NOVOTNÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fvg56c// | Filologie / Francouzský jazyk a literatura - Psychologie | Práce na příbuzné téma

Marketingové komunikace Festivalu fantazie
 (Tomáš Vondráček)

2018, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sulr67// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)