Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fine scale

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Environmental drivers of fine-scale plant species richness in Eurasian dry grasslands: a macroecological perspective
 (Salza Palpurina)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqmhh/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma

FINE-SCALE RECOMBINATION MAPS OF THE CATTLE GENOME INFERRED BY LINKAGE DISEQUILIBRIUM
 (Fardokhtsadat MOHAMMADI)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gay9gg// | Applied Informatics / Bioinformatics | Práce na příbuzné téma

The fine-scale utilization of forest edges by mammalian mesopredators related to patch size and conservation issues in Central European farmland
 (Jaroslav ČERVINKA)

2012, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//idlvhd// | Zoologie / | Práce na příbuzné téma

Které procesy ovlivňují prostorovou variabilitu bylinného patra v lesích na jemné škále?
 (Markéta Chudomelová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e6kme/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Maloškálová prostorová variabilita stanovištních faktorů v dubových lesích a její vztah k druhovému složení bylinného patra
 (Lucie Hradilová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdl24/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma