Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

finite element method

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Numerical solution of the Stokes-Brinkman equation by the usage uf the mixed finite element method
 (Martin Hasal)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120149 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Práce na příbuzné téma

Basic Analysis of Tatra Air Cooled Engine Block by Finite Element Method
 (Abdulaziz Suliman H Alawaji)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//rqvr5x// | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Application Of Super Element Technique In FEM Analysis Of Vessels.
 (Pavel Urubčík)

2009, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71881 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Numerické modelování reálných úloh založené na metodě nespojitých konečných prvků
 (Miroslav CHYLA)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//603wqn// | Matematika / | Práce na příbuzné téma

Uplatnění metody konečných prvků v konstrukci kompresních oděvů
 (Michaela Mencáková)

2016, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//32acns// | Textilní inženýrství / Oděvní a textilní technologie | Práce na příbuzné téma

Analýza Branemarkova můstku pomocí metody konečných prvků
 (Tomáš Drahorád)

2016, Diplomová práce, Ústav zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//wfuovp// | Biomedicínské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Analýza styčníků ocelových konstrukcí s využitím metody konečných prvků
 (Milan Foniok)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116703 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Práce na příbuzné téma

Aplikace nespojité Galerkinovy metody konečných prvků na řešení úloh mechaniky tekutin
 (Ondřej BUBLÍK)

2014, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vwe9ir// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Využití metody konečných prvků pro návrh otočného sloupového jeřábu
 (Pavel ZEMEK)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b03u3o// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Práce na příbuzné téma

Analýza ocelových konstrukcí metodou konečných prvků
 (Jakub Vašek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105501 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)