Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

firemni logo

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Logo jako symbol současné západní civilizace
 (Tomáš Máčal)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//u76u9y// | Specializace v pedagogice / historie - humanitní studia | Práce na příbuzné téma

Firemní logo a jeho inovace
 (Lenka Tritová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28627 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Firemní logo, jeho význam a vliv na úspěšnost firmy
 (Lenka Tritová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/13524 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Logo jako součást obchodní značky v průmyslových firmách
 (Radek Štekl)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101146 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

ANALÝZA VÝVOJE LOGA FIRMY BAŤA A ZHODNOCENÍ PSYCHOLOGICKÉHO PŮSOBENÍ LOGA A BAREV V REKLAMĚ A PRODEJI
 (Tereza Vojtěchová)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//r5zsv6// | Filologie / Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii | Práce na příbuzné téma

Analýza firemní kultury a návrh změny
 (Martina Satková)

2021, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/3dfcm0/ | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Tématický šperk jako specifický nástroj firemní prezentace (návrh a realizace dárkového artefaktu pro VŠFS)
 (Kateřina Kratochvílová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mg19m/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Práce na příbuzné téma

Písmo jako výrazový a vyjadřovací prostředek loga
 (Tomáš Doležal)

2018, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kdsfk5// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Transformace firemního loga za využití 3D pohyblivé grafiky
 (Ondřej Zunka)

2012, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//vpkc04// | Systémové inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Firemní identita a design nové značky papírenských produktů
 (Alexandra Bendová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73349 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)