Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fluorescencni parametr fv/fm

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Fluorescenční analýza míry odolnosti fotosyntetického aparátu a analýza fotosyntetických pigmentů u rostlin vystavených různé teplotě a ozářenosti
 (Michaela PROVAZOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//cnf82q// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Vliv derivátů cytokininů odvozených od močoviny na změny fotosyntetických parametrů během indukované senescence
 (Zuzana KUČEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mla6so// | Biologie / Fyziologie rostlin | Práce na příbuzné téma

Příprava thylakoidních membrán jehličnanů pro nativní elektroforetickou separaci pigment-proteinových komplexů
 (Pavlína HÝLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xnzb7i// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Izolace thylakoidních membrán z jehlic smrku vhodných pro studium fotosyntézy
 (David BENEŠ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rnu14q// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Detekce stresu při převodu modelových vyšších rostlin z in vitro do ex vitro prostředí prostřednictvím indukčně-fluorescenčních zobrazovacích metod
 (Jan Košťál)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hy1sh/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Zavedení metodiky izolace aktivních thylakoidních membrán z jehlic smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.)
 (Martin JANOŠKA)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hluo3r// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Fotoochranné mechanismy mutantů Arabidpsis thaliana s modifikovanou strukturou PS II a limitací xantofylového cyklu
 (Jaroslav Lang)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aoy6c/ | Biologie (čtyřleté) / Anatomie a fyziologie rostlin | Práce na příbuzné téma

Zastoupení pigmentů a funkční stav fotosyntetického aparátu ječmene jarního v průběhu izolace thylakoidních membrán
 (Lenka NADKANSKÁ)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//re32tf// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Analýza schopnosti asimilačního aparátu vybraných druhů rostlin zvýšit termostabilitu fotochemické aktivity fotosystému II
 (Eva ŠILHAVÍKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//i4qju8// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Energetický metabolismus (fotosyntéza) rostlin v prostředí kontaminovaném léčivy
 (Ján Šmeringai)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2rcr/ | Experimentální biologie rostlin / | Práce na příbuzné téma