Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

folk dance

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Folk Dance Step Analysis and Classification in Virtual Reality
 (David Zelníček)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0uu5/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Proměny tradiční lidové kultury v souvislostech snah o její ochranu a revitalizaci (na příkladu lidového oděvu a tance na Valašsku)
 (Eva Románková)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uafkx/ | Historické vědy (čtyřleté) / Etnologie | Práce na příbuzné téma

Etnochoreologická analýza determinantov vývoja a charakterovej podoby ľudového tanca v obci Čierny Balog
 (Michaela Giertlová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zefhi/ | Historické vědy / Etnologie | Práce na příbuzné téma

Ausgewählte Aspekte der Entwicklung von traditionellen Volkstänzen in der Walachei und in den deutschsprachigen Ländern
 (Barbora MATUŠTÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e1rgby// | Filologie / Němčina ve sféře podnikání | Práce na příbuzné téma

Digitization of Folk Dances Using Motion Capture
 (Matúš Hajdin)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pi3fm/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Práce na příbuzné téma

Česko-ruská slovní zásoba v tematické oblasti "ruský folklor a lidový tanec"
 (Karina Medviďová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e8ngi/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Vyučovací hodina jazzového tance pro VIII.ročník taneční konzervatoře
 (Martina Vargová)

2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ngzr6/ | Taneční umění / Taneční pedagogika | Práce na příbuzné téma

Lidový tanec na Valašsku: minulost a současnost
 (Viktor Dvořák)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dpjvq/ | Historické vědy / Etnologie | Práce na příbuzné téma

Narodnyj taneć jak nacionaľne nadbannja choreohrafičnoji kuľtury Ukrajiny
 (Lesia Tarasovych)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cix0p/ | Filologie / Ukrajinský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)