Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fonem

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Používání audio materiálů ve výuce výslovnosti anglických problematických fonémů pro české mluvčí
 (Andrea Dufková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//lf3mj4// | Informatika / informatika - anglický jazyk | Práce na příbuzné téma

Rozpoznávání fónů pomocí neuronové sítě
 (Martin MAJER)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rp004v// | Inženýrská informatika / Řídicí a rozhodovací systémy | Práce na příbuzné téma

Výuka anglické výslovnosti na II. stupni základních škol se zřetelem k výuce jednotlivých fonémů
 (Kateřina BROŽOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6l927p// | Učitelství pro základní školy / Uč. cizích jazyků pro ZŠ-AJ navazující | Práce na příbuzné téma

Výuka anglické výslovnosti na II. stupni základních škol se zřetelem k výuce jednotlivých fonémů
 (Kateřina BROŽOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2g4pxs// | Učitelství pro základní školy / Uč. cizích jazyků pro ZŠ-AJ navazující | Práce na příbuzné téma

Srovnávací analýza segmentálních fonémů v balkánských jazycích
 (Martin Surovčák)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gdwb3/ | Filologie / Balkanistika | Práce na příbuzné téma

Koncept fonému dle Rogera Lasse (Překlad s komentářem)
 (Jana MIŘÁTSKÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bxdo8d// | Filologie / Česká filologie - Anglická filologie | Práce na příbuzné téma

Zkouška rozlišování distinktivních rysů fonémů
 (Jaroslava KOPOVÁ)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9vfc1y// | Učitelství pro základní školy / NŠ-SPG | Práce na příbuzné téma

Pohl'ad na problematiku dvojčlenných konsonantických skupín v slovenčine
 (Katarína Petriščáková)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hlzsh/ | Filologie / Obecná jazykověda | Práce na příbuzné téma