Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

foraminifery

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Paleontologický obsah sedimentárních výplní v Jeskyni Na Turoldu
 (Jiří Kolařík)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2373/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Mikrofaciální výzkum líšeňského souvrství ve vrtu Horákov-Mokrá SV-3
 (Michal Škápík)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fzond/ | Geologie / Správní geologie | Práce na příbuzné téma

Stratigrafie nových lokalit s devonskou amonoidovou faunou z Moravského krasu
 (Daniel Pešek)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gmxl2/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Využití biogenních mořských písků ve výuce biologie na základní a střední škole
 (Nikola ŠMÍDTOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//158zsu// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Mikrofosilie v silicitech
 (Pavlína Muchová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ggfxg/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Chlebovické slepence - jejich výskyt a petrografická charakteristika
 (Vladimír Vrabko)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120044 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Biofaciální analýza sedimentů spodního badenu na střední Moravě
 (Jitka Kopecká)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b1p6z/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Práce na příbuzné téma

Stratigrafie spodní části bašského souvrství
 (Petr Stelmach)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115502 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma