Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

formaldehyd

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kinetika kondenzace resorcinolu s formaldehydem pomocí DSC
 (Petra ŠRÁMKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//d6rpae// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Stanovení formaldehydu ve venkovním ovzduší
 (Pavel Dohnálek)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//7ztsr0// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Stanovení formaldehydu v akrylátových přípravcích
 (Radoslava Černilová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ov7sol// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Spektrofotometrické studium polykondenzace resorcinolu a formaldehydu
 (Marek SOLNÝ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wr5nuv// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

S-nitrosoglutathionreduktasa - klíčový enzym metabolismu formaldehydu a S-nitrosothiolů
 (Kristýna Kadlecová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//s6keom// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Preventivní a léčebné koupele u plůdku candáta obecného (Sander lucioperca)
 (Tomáš PITHARDT)

2017, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w86z0z// | Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod | Práce na příbuzné téma

Vodní bezobratlí jako mezihostitelé parazitů ryb
 (Veronika Brumovská)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//eqs3xn// | Zootechnika / Rybářství a hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Využití "kroslinkování" k analýze interakcí DNA-protein.
 (Lucie PODEŠVOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//o4p7pg// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Mechanistické studie biologických účinků vybraných cytostatik
 (Jana Štěpánková)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/egouv/ | Fyzika (čtyřleté) / Biofyzika | Práce na příbuzné téma