Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ftir

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vliv půdního sorpčního komplexu a huminových látek na stanovení nepolárních extrahovatelných látek (NEL) v půdě metodou FTIR.
 (Daniel Vacata)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//to9zcn// | Chemie / chemie - matematika pro SŠ | Práce na příbuzné téma

Analýza pentoxifylinu a verapamil hydrochloridu v pevných lékových formách pomocí FTIR spektroskopie
 (Klára Horníková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//g7su68// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Problematika výzkumu azbestových vláken metodami SEM/EDX a FTIR
 (Pavla Hrušková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3914 | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy, Učitelství chemie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Příprava prášků oxidu zinečnatého a jejich analýza pomocí FTIR
 (Michal Šoka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//znxmwg// | Polygrafie / | Práce na příbuzné téma

FTIR a FT Ramanova spektroskopie včelařských produktů
 (Veronika Litresitsová)

2017, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//3o9kwb// | Technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Využití FTIR analýzy plynných zplodin termického rozkladu biologických produktů
 (Patrik Zamecznik)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136008 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Metody identifikace textilních materiálů se zaměřením na metodu FTIR-ATR
 (Kristýna Hlobilová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2rs56d// | Anorganické a polymerní materiály / Polymerní materiály a kompozity | Práce na příbuzné téma

Analýza tepelné stability vybraných organických povlaků hliníkových materiálů s využitím FTIR a TGA
 (Tomáš SVORNÍK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qwp9iu// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Práce na příbuzné téma

Aplikace FTIR v analytice brzdových kapalin
 (Radka Prášilová)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//si48lt// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Stanovení FAME v naftě metodou FTIR spektrometrie
 (Karel Májek)

2013, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ca9drm// | Dopravní technologie a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)