Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ftir

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vliv půdního sorpčního komplexu a huminových látek na stanovení nepolárních extrahovatelných látek (NEL) v půdě metodou FTIR.
 (Daniel Vacata)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//to9zcn// | Chemie / chemie - matematika pro SŠ | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití mobilního NIR a FTIR spektrometru pro terénní analýzy složení plastů v odpadech
 (Veronika Kujalová)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//bekdnq// | Forenzní analýza / | Práce na příbuzné téma

Metody identifikace textilních materiálů se zaměřením na metodu FTIR-ATR
 (Kristýna Hlobilová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2rs56d// | Anorganické a polymerní materiály / Polymerní materiály a kompozity | Práce na příbuzné téma

Využití FTIR analýzy plynných zplodin termického rozkladu biologických produktů
 (Patrik Zamecznik)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136008 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

FTIR analýza půd s obsahem plastů a mikroplastů
 (Lenka Sinčáková)

2021, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//xrxu5y// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Aplikace FTIR metod pro stanovení mikroplastů v půdách
 (Ulyana Vishneuskaya)

2023, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//lzty92// | Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie / | Práce na příbuzné téma

Forenzní analýza půdy metodami FTIR a NIR s multivariační analýzou
 (Pavel Nawrath)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//fcia8o// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Stanovení obsahu Paracetamolu ve vybraných léčivech pomocí ATR-FTIR spektrometrie
 (Kristína Waczulíková)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//mou5dt// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Aplikace FTIR a NIR pro analýzu půd
 (Michala Mešková)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//k8eo4i// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Stanovení obsahu vybraného nesteroidního antiflogistika – Ibuprofenu v léčivech pomocí UV/Vis a FTIR spektrometrie
 (Jiří Lindovský)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//982wm3// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)