Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

funkce prislusnosti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Možnosti využití expertního systému, fuzzy množin a vícerozměrné ztrátové funkce pro řízení a hodnocení kvality technologických procesů
 (Lenka Monsportová)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99210 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

Literární postava a její funkce ve vybraných prózách J. R. R. Tolkiena
 (Viola Kučerová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c69x5/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia | Práce na příbuzné téma

Struktura a funkce plazmidů klinicky významných kmenů Staphylococcus aureus
 (Lucie Kuntová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mvns2/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Sociální funkce subkultur
 (Markéta SKOPALOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//16xlr1// | Sociální politika / Komunitní rozvoj | Práce na příbuzné téma

Topografie, funkce a vybavení úřednických prostor ve šlechtických sídlech na počátku novověku
 (Pavel CHALUPA)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//egjn3n// | Historické vědy / Historie | Práce na příbuzné téma

Pojem lesní pozemky ve srovnání s pozemky sloužícími plnění funkce lesa
 (Renata Šusliková)

2007, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kdnp2/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Práce na příbuzné téma

Sémantická analýza čínských monosylabických sloves vyjadřujících somatické funkce, činnosti a stavy
 (Kamil HANÁK)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8bx53h// | Filologie / Francouzská filologie - Čínská filologie | Práce na příbuzné téma