Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fytoplankton

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Fytoplankton Vícemilických rybníků u Bučovic
 (Marcela Reňaková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/za6x5/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Fytoplankton vybraných rybníků v Jistebníku (CHKO Poodří)
 (Marie OLSZAROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ehwrdu// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Fytoplankton vybraných tůní v CHKO Poodří
 (Martina ZÁTOPKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7ufc9p// | Biologie / Biologie - Matematika (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Fytoplankton stojatých vod v aglomeraci města Šumperka
 (Lydie Petříková)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//zmoeat// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Vliv globální změny klimatu na sladkovodní fytoplankton nádrží střední Evropy
 (Veronika VISOCKÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//on3wv8// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv povodní a extrémních srážek na fytoplankton přehradních nádrží
 (Jitka VÍTKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//47ts19// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Sezónní sukcese fytoplanktonu ve vodní nádrži Luhačovice ve Zlínském kraji
 (Klára Pištěcká)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fvp80/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Dynamika fytoplanktonu kaprových rybníků
 (Martin SVOBODA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9fq5bl// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana vod | Práce na příbuzné téma

Trend vývoje koncentrace živin a biomasy fytoplanktonu ve vybraných profilech řeky Ostravice
 (Miroslav Mrnka)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130114 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Regulace fotosyntézy a primární produkce fytoplanktonu za podmínek nutričního a světelného stresu.
 (Kristina FELCMANOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n39roj// | Fyziologie a imunologie / Fyziologie a vývojová biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)