Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fyzikalne mechanicke vlastnosti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Fyzikálně-mechanické vlastnosti PA a PC po opakovaném zpracování vstřikováním
 (Jaroslav Sláma)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l725bc// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Fyzikálně mechanické vlastnosti vybraných "poloskalních" hornin a jejich stanovení
 (David Siwy)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129188 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Studium vlivů parametrů 3D tisku na fyzikálně-mechanické vlastnosti polymerů
 (Petr Resl)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7bzt4c// | Anorganické a polymerní materiály / Polymerní materiály a kompozity | Práce na příbuzné téma

Vliv povrchových úprav plniv na fyzikálně mechanické vlastnosti vulkanizátů
 (Michal Váňa)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//peb0pw// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

Fyzikálně – mechanické vlastnosti materiálu na bázi sulfátovápenatého popílku
 (Matouš Krása)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//wq5f1v// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Dvoufázové kompozity s polymerní reaktoplastickou matricí určené pro elektroizolační prvky a jejich vybrané fyzikálně-mechanické a dielektrické vlastnosti
 (Vít BOŠKA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//452aut// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv vodíku na fyzikálně metalurgické a mechanické vlastnosti superslitin niklu
 (Kateřina Konečná)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/122041 | Materiálové vědy a inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu různých kompozitních systémů vyrobených ruční laminací na mechanické vlastnosti
 (Nikola Soukupová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//f3yuia// | Chemie a technologie materiálů / Technologie výroby a zpracování polymerů | Práce na příbuzné téma

Stanovení vlivu použitého typu vláken na základní fyzikálně-mechanické vlastnosti alkalicky aktivovaných systémů
 (Lukáš Procházka)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113998 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Práce na příbuzné téma

Antikorozní a fyzikálně-mechanické vlastnosti organických povlaků s obsahem lamelárních core-shell pigmentů
 (Miguel Victor Manso)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6flk8r// | Chemie a technologie materiálů / Organické povlaky a nátěrové hmoty | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)