Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fyzikalni vlastnosti pudy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Chemické a fyzikální vlastnosti půd v intenzivně obhospodařovaných vinohradech
 (Patrik Čermák)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yhfjey// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

Vliv vápnění a způsobu sklizně travních porostů na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti pseudogleje
 (Štěpán Mikulenčák)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fpk738// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Vliv melioračního vápnění a způsobu sklizně trvalých travních porostů na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti půdního typu pseudoglej.
 (Štěpán Mikulenčák)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//q5ovva// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Vliv hnojení kejdou na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti půd.
 (Jakub Rzymanek)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//otjjdv// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Vliv různé intenzity zpracování půdy na její fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti
 (Martin Houšť)

2014, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fjv93b// | Fytotechnika / Obecná produkce rostlinná | Práce na příbuzné téma

Fyzikální vlastnosti povrchových horizontů půd vybraných lokalit
 (Petra Psotová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vw0jy6// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv pěstované plodiny na vybrané půdní vlastnosti
 (Petr Zifčák)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//34wwgg// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv základní agrotechniky na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti kambizemě
 (Pavel Uchytil)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//991kxi// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv různých způsobů zpracování půdy na změny fyzikálních vlastností půdy
 (Hugo Hradilík)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vbc3pm// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Vliv kontinuální a rotační pastvy na vybrané fyzikální a chemické vlastnosti půd (se specifikací na podhorskou oblast Šumavy)
 (Petra CODLOVÁ)

2009, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h0qrgq// | Zemědělské inženýrství / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)