Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

general nurse

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Prestíž povolania všeobecnej sestry z pracoviska intenzívnej staroslivosti
 (Alica Karabinošová)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ewc81/ | Intenzivní péče / | Práce na příbuzné téma

Odlišnosti v poskytování ošetřovatelské péče o pacienta na umělé plicní ventilaci mezi sestrou specialistkou a všeobecnou sestrou
 (Zdeněk Juřena)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wosmv/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

Neurorehabilitace ve spojení s prvky bazální stimulace z pohledu všeobecné sestry
 (Gabriela Niessnerová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y2cla/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Adaptační proces všeobecné sestry na jednotce intenzivní péče
 (Michael Vinš)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/wxizn/ | Všeobecné ošetřovatelství / | Práce na příbuzné téma

Proč jsem se rozhodl/a pro studium Všeobecné sestry?
 (Veronika Lauterkrancová)

2021, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a0hut/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Specializace všeobecné sestry v anesteziologii
 (Terezie Škopíková)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zmng0/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Zapojení rodiny do procesu umírání na vybraných jednotkách intenzivní péče z pohledu všeobecných sester
 (Lenka Slavíčková)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ro0db/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

Komparace náročnosti profese perioperační sestry a všeobecné sestry na standardním oddělení
 (Natálie Skoupilová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//jpeg55// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Vzájemná očekávání sester a studentů oboru Všeobecná sestra při praktické výuce na vybraných odděleních
 (Klára KLAUSOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cqzyal// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Pohled na profesi Všeobecné sestry očima generace Z
 (Alžběta Vardanová)

2021, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfmo7/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)