Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

geneticky algoritmus

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Genetický algoritmus jako prostředek pro optimalizaci v mechanice
 (Martin Hermann)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//3dvspz// | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika - inženýrská mechanika | Práce na příbuzné téma

Genetický algoritmus jako metoda řešení rozvrhovací úlohy
 (Martin Hanzal)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/60417 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Memetický algoritmus využitelný v rámci diskrétní simulační optimalizace
 (Monika KNOLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9skb0o// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Práce na příbuzné téma

Genetické algoritmy v optimalizaci výrobních plánů
 (Petra Krátká)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfc0r/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Práce na příbuzné téma

Implementace algoritmu matching pursuit s využitím genetických algoritmů
 (Vít BÁBEL)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//r1v04i// | Inženýrská informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma

Knihovna pro genetické algoritmy v C# .NET
 (Martin Huněk)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hipnh/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Algoritmus Particle Swarm v prostředí Mathematica
 (Martin JEŽEK)

2005, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//637qen// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Využití genetických algoritmů při návrhu dopředných neuronových sítí
 (Simona Rakušanová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/im2lk/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Genetické algoritmy pro řešení úloh optimalizace investičních strategií na finančních trzích
 (Martin Jakubík)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqiu1/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Genetické algoritmy a jejich využití
 (Rastislav Rehák)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a5s3o/ | Matematika / Modelování a výpočty | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)