Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

genotoxicita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Genotoxicita vybraných chemických látek v kulturách savčích buněk
 (Lucie HORÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//biyw2s// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Genotoxicita polyaromatických sloučenin v jaterních progenitorových buňkách
 (Soňa Marvanová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ypqnr/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Genotoxicita kontaminant v prostředí ostravské aglomerace
 (Daniela RÁBLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9e6lv8// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Potenciální genotoxicita kosmetických přípravků
 (Barbora TARABOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//d7jptz// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení genotoxického potenciálu a rizik látek vázaných na suspendované částice v ovzduší
 (Michal Škarek)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wx0uo/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Výzkum hladin endokrinních disruptorů a genotoxinů v modelovém vodním ekosystému ovlivněném čistírnou odpadních vod
 (Martin Steček)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2if1/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Narušení jaterní homeostázy sinicovými toxiny
 (Jan Raška)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eh63h/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

Toxické a genotoxické látky v kosmetických a hygienických přípravcích
 (Barbora KONVIČNÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//59b8up// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Syntetická barviva jako toxické a genotoxické kontaminanty životního prostředí
 (Hana KOTULOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qd7460// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Biologické účinky nanočástic stříbra
 (Klára HABARTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5peuam// | Chemie / Bioorganická chemie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)