Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

genovy promotor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Identifikace promotorů Treponema pallidum rozpoznávaných různými sigma faktory
 (Ivana Poštulková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ms8gs/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Ovlivnění exprese transgenů pomocí konstruktů rostlinných promotorů
 (Ivana Žváčková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j6yxa/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Studium mitogen aktivovaných proteinkinas YODA a MPK3 pod nativním promotorem u modelového organismu Arabidopsis thaliana
 (Markéta KOŘISTKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mbwfgx// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Stanovení metylace v promotoru genu BRCA1 u vybraného souboru karcinomů prsu.
 (Tomáš Kudláček)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g7bnv/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Studium struktury promotoru c-myc genu v lineární a superhelikální DNA.
 (Petra POLÁČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//p2vzkj// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Úloha nových interakčních partnerů v regulaci onkogenu Mdm2
 (Hana Šustová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zo140/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Funkční analýza promotorových oblastí Treponema pallidum subsp. pallidum: krok k poznání mechanismů patogeneze
 (Petra Dobšáková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gowww/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Prognostický význam promotorového polymorfismu matrix metaloproteinázy-1 na časnost metastazování bronchogenního karcinomu
 (Lenka Babičková)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v09mx/ | Všeobecné lékařství / Onkologie | Práce na příbuzné téma