Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

genovy tok

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Detekce mezidruhového genového toku v rodu Cirsium
 (Ester Lajkepová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dgj4j/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení populační struktury temporární a permanentní fauny toků pomocí mikrosatelitů
 (Hana Ševečková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sm3pz/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Využití mikrosatelitů pro sledování toku genů mezi populacemi vodních bezobratlých
 (Zuzana Bayerová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wghhi/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Genetická struktura populací blešivce potočního (Gammarus fossarum) v pramenných úsecích toků
 (Lenka Hubáčková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n6o34/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Genetická diverzita a hybridizace v rodu Cirsium
 (Ester Lajkepová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nil33/ | Ekologická a evoluční biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Genetická variabilita prasete divokého ve vybraných lokalitách ČR
 (Luboš Novák)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fedso/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Vliv partenogenetických sexuálních parazitů na rodičovské populace: paradox sexu poněkud jinak
 (Jan KOČÍ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//py3cdq// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Využitelnost nových mikrosatelitních markerů pro modelové druhy permanentní a temporální fauny pramenišť
 (Hana Ševečková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w7bq3/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Fragmentace populací vodních bezobratlých
 (Lenka Hubáčková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uwjh8/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Genetická variabilita koprofágních brouků na pastvinách
 (Kristýna VRBOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//khdwza// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)