Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

geographic information system

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Use of Geographic Information System in Environmental Science
 (Ondřej Sáňka)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xp2hp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Geografický informační systém pro podporu krizového řízení města
 (Jan Lačňák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gijqg4// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Geografický informační systém malé obce
 (Martin Čala)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rb4n5/ | Geografie / Geografie a kartografie | Práce na příbuzné téma

Geografický informační systém ve společnosti HTS, a.s.
 (Ladislav Moravec)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108252 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Práce na příbuzné téma

Geografický informačný systém malé obce
 (Peter Minárik)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107895 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Analýza pasportních agend v působnosti veřejné správy a tvorba pasportu hřbitova, jako součásti informačního systému obce Klínec
 (Markéta Polívková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/q3g52/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Kolaborativní a korekční systém pro mobilní sběr biogeografických dat
 (Petr Šilhák)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/am90j/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Geografický informační systém hl.m. Prahy
 (Zuzana Urbánková)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23127 | Aplikovaná informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma

Návrh plánu implementace geografického informačního systému pro podporu jednotky hasičského záchranného sboru podniku TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.
 (Marek Puška)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118637 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Využití geografického informačního systému v oblasti ochrany obyvatelstva
 (Jakub Doupovec)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//738g2l// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma