Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

geological repository

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Uncertain eternity, or eternal uncertainty? The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic
 (Karel Svačina)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k27n6/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Práce na příbuzné téma

Vyjednávání o umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republice: analýza sociálních sítí
 (Martin Matuštík)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s60yz/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Proces vyhledávání lokalit hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v ČR: případová studie Pracovní skupiny pro dialog
 (Lukáš Vavrčík)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s4z1j/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Analýza diskursivních sítí: případ lokální opozice vůči hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů v České republice
 (Petr Ocelík)

2015, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h7yku/ | Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Mezinárodní vztahy | Práce na příbuzné téma

Matematické modelování vývoje produkce tepla v hlubinném úložišti radioaktivního odpadu
 (Ondřej Kovanda)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mo6yj/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Korozní odolnost materiálů úložného obalového souboru pro hlubinná úložiště jaderného odpadu
 (Vojtěch Oujiří)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//ivssjn// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Model finančních kompenzací při umisťování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v ČR v období od roku 2010 do roku 2016
 (Anna Englerová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53377 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Modelování hydratace bentonitu v hlubinném úložišti při nehomogenním přítoku vody z horniny
 (Ilona Hančilová)

2015, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//db9iqm// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Hlubinné úložiště radioaktivního odpadu
 (Soňa Bajerová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ulu9vl// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Hydrogeologické poměry lokality Magdaléna
 (Pavlína Sionová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dhf7i/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)