Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

geologicke vrtne prace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Geologické vrtné práce a jejich ekologická rizika - právní pohled
 (Marie Poláčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jntfq/ | Geologie / Správní geologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení ekonomické efektivnosti investice do dlouhodobého majetku využívaného pro geologické a vrtné práce
 (Jaroslav Siblík)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97922 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Vrtné práce pro inženýrskogeologický průzkum městkého obchvatu Solnice
 (Marek Bartoň)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141552 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Geologické poměry rekonstruovaného Domašovského tunelu
 (Jiří Nekl)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i209t/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Sedimentárně-geologické studium vrtných jader na podzemním zásobníku plynu Lobodice
 (David Blaško)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a5vj2/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Problematika vrtných prací pro zakládání staveb a zabezpečování stavebních jam
 (Marek Stanovský)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115315 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace vrtných a trhacích prací na lomu Krásno
 (Jiří Štěrba)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119865 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hranice paralického a kontinentálního vývoje v hornoslezské pánvi a její geologické souvislosti.
 (Jiří Wlosok)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137516 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Charakteristika vrtné soupravy LOC 400 a příklady vrtných operací
 (David Macho)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119781 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Problematika vrtných prací v ochranných pásmech přírodních léčivých a minerálních zdrojů podzemních vod
 (Matěj Křístek)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115314 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)