Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

geostatistika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Geostatistika pro kompoziční data
 (Kristýna KOVALOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7pt0fk// | Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví | Práce na příbuzné téma

Analýza vstupních dat při výpočtu zásob na ložisku Rožná
 (Radek Hrabčák)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ly1ac/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Kartografie jako nástroj prevence chorob a podpory zdravotního vzdělávání
 (Leona Horáčková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dgci7/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Prostorové modelování biotických indexů v říčních sítích
 (Zuzana Ježíková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r3j2q/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Stochastická simulace denních srážkových úhrnů v povodí řeky Bečvy
 (Zdeňka Nesvadbová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97994 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Geostatistické vyhodnocení desetiletého pozorování sesuvu Halenkovice
 (Karel MACKŮ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qngre2// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Práce na příbuzné téma

Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy
 (Karel MACKŮ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5q59zw// | Geografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Geostatistické zpracování dat v programovém produktu ISATIS
 (Jiří Paloch)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86928 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Modelování vybraných geologických dat v prostředí ISATIS
 (Jan Ulman)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82295 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Geostatistické zpracování dat v programovém produktu ISATIS
 (Jiří Paloch)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86928 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)