Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

globalni monitoring

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Globální monitoring v kyberprostoru a vybrané problémy GDPR
 (Miroslav Rada)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sssk5/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Globální monitoring perzistentních organických látek ve vodním prostředí: vzorkovací plavby.
 (Martina Krátká)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xzidp/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti zneužití a způsoby ochrany osobních informací v době globálního monitoringu
 (Iva Zadražilová)

2011, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8vk5/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Nebezpečí zneužití osobních informací v době globálního monitoringu s přihlédnutím k možnostem ochrany soukromí
 (Iva Zadražilová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h16mc/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Monitoring výskytu larev čeledi Anisakidae v makrele obecné - Scomber scombrus a sledi obecném - Clupea harengus v tržní síti ČR
 (Pavla Dvořáková)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i4vs1z// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Ověření použitelnosti imunochemické metody ELISA pro monitoring výskytu benzo(a)pyrenu v životním prostředí
 (Petra UHNAVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//iyxv0x// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Monitoring podnikatelských subjektů se zahraniční majetkovou účastí v Moravskoslezském kraji
 (Jiří Pernica)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107644 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Práce na příbuzné téma

Comparative effectiveness analysis of social media monitoring tools
 (Pavlína Duffková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34650 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Globální distribuce atmosférických organických polutantů
 (Pavla Draštíková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdpoy/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh informačního systému pro zpracování dat environmentálního monitoringu
 (Štěpán Brázda)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gi3c6/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma