Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

glykosylace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Analýza glykosylace proteinů pomocí kapilární elektroforézy s hmotnostně spektrometrickou detekcí
 (Adam Paulin Urminský)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0yvn/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Studium inhibice N-glykosylace u mnohočetného myelomu
 (Barbora Večeřová)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/guzwm/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Obecné aspekty N-glykosylace v maligní transformaci
 (Lukáš Koutný)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ez9cp/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Příprava glykosylaminů pomocí fotokatalytické glykosylace a studium jejich biologické aktivity
 (Věra Šemelíková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//ri8rwn// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Strukturní a funkční aspekty glykosylace EGFR v maligní transformaci
 (Kateřina Kratochvílová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2frg/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Charakterizace O-glykosylace Gram-negativní bakterie Francisella tularensis pomocí in-vitro oligosacharyltransferázové reakce
 (Veronika Vlasáková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3887 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Kultivace viru KE \kur{in vivo} v přítomnosti inhibitoru glykosylace: vliv na nukleotidovou sekvenci genů virových proteinů.
 (Karolína ŠUSTROVÁ)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//skya8o// | Biologie / Biomedicínská laboratorní technika | Práce na příbuzné téma

2-O-Glykosylace N-nesubstituovaných 4-hydroxychinolin-2(1H)-onů
 (Alena NĚMCOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7m3ibl// | Chemie a technologie potravin / Chemie potravin a bioaktivních látek | Práce na příbuzné téma

Glykosylace 4-hydroxy-1,2-dihydrochinolin-2-onů přes silylované meziprodukty
 (Martina CUKROVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t38o9k// | Chemie a technologie potravin / Chemie potravin a bioaktivních látek | Práce na příbuzné téma

Příprava lidských glykosyltransferas v kvasinkových expresních systémech
 (Pavel Vaňáček)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylbb1/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)