Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hard coal

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Těžba černého uhlí v České republice - historie, současnost, perspektivy
 (Markéta Švecová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ut9p7/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Ekologizace tepelného hospodářství černouhelného dolu v podmínkách Polské republiky.
 (František Urbaník)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112259 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Analýza trhu černého uhlí
 (Andriy Verbiy)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137305 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Emise PAU včetně benzo(a)pyrenu při spalování černého uhlí v domácích topeništích
 (Viktor Mrázek)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115014 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Odhad vývoje cen černého uhlí z hlediska obchodní organizace.
 (Petr Konečný)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129836 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Zvýšení účinnosti kotle o výkonu 210 t/h při spalování černého uhlí
 (Lucie Vybíralová)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99540 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Spalování černého uhlí v teplárně s dodržením limitů emisí
 (René Tomčík)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104542 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Ekonomické aspekty těžby černého uhlí v České republice se zaměřením na Moravskoslezský kraj
 (Dominika Nová)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102750 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Možnost využití kapalných produktů z pyrolýzy černého uhlí ve flotačním procesu
 (Jan Rušaj)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92344 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití hlušinového kameniva z černouhelných dolů ve stavebnictví
 (Lenka Polanská)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75806 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)