Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hasicska zachranna sluzba

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Hasičská a záchranná služba letiště Mošnov
 (Linda Hanzlíková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141182 | Technologie letecké dopravy / Technologie provozu letecké techniky | Práce na příbuzné téma

Integrovaný záchranný systém a letecká záchranná služba
 (Tereza PLUHÁČKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z2mgnr// | Tělesná výchova a sport / Ochrana obyvatelstva | Práce na příbuzné téma

Poskytování přednemocniční neodkladné péče při tonutí vybranými složkami Integrovaného záchranného systémů - Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor, Vodní záchranná služba Českého červeného kříže
 (Pavel PROCHÁSKA)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o41yh2// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Hasičský záchranný sbor jako veřejná služba ve Zlínském kraji
 (Lucie Bartošová)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84770 | Ekonomika a management / Sportovní management | Práce na příbuzné téma

Spolupráce Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby
 (Filip MORÁVEK)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pnh0z6// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Zásahy Hasičské záchranné služby SŽDC Liberec v nepřístupných místech na železnici
 (Josef Šperl)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140176 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Využití letecké techniky v podmínkách hasičské záchranné služby
 (Patrik Barchanski)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141204 | Technologie letecké dopravy / Technologie údržby letecké techniky | Práce na příbuzné téma

Systém psychosociální intervence poskytované Hasičským záchranným sborem, Policí ČR a Zdravotnickou záchrannou službou.
 (Martina Minaříková)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//s8iu5r// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Specifika zásahové činnosti při řešení mimořádných událostí jednotkami Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty
 (Monika Mikulcová)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//11etc7// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Práce na příbuzné téma

Porovnání činností Policie, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby ČR , Německa, Rakouska a Slovenska.
 (Šárka NÁVRATOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//oexe23// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)