Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

havarijni planovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Matematické modelování pro potřeby havarijního plánování
 (David Patrman)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128239 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Informovanost obyvatelstva v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany
 (Libor Fiala)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109994 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Optimalizace havarijního plánování v obvodu železniční stanice Olomouc
 (Milan Malaník)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2z183k// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Dosažitelnost prostředků individuální ochrany v zóně a mimo zónu havarijního plánování.
 (Alena GETTINGEROVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0a0a9g// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik v havarijním plánování
 (Aleš VLČEK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jomz4c// | Tělesná výchova a sport / Ochrana obyvatelstva | Práce na příbuzné téma

Návrh systému řízení ochrany a bezpečnosti z pohledu bezpečnostního a havarijního plánování pro vybraný subjekt
 (Tomáš Janík)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//atwtm7// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Optimalizace krizového a havarijního plánování ve vybrané společnosti
 (Lucie Mališková)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sbcz38// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Komunikace s veřejností v zóně havarijního plánování
 (Lukáš Zlámal)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pkzk4t// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Stanovení zóny havarijního plánování podzemního zásobníku plynu Štramberk
 (Josef Dorčák)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//5hojbj// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)