Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

heat pump

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Ekonomický rozbor využití energie z tepelného čerpadla/
 (Irena NEDVĚDOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/1936 | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Řešení vytápění v objektu rodinného domu, zdroj tepla - tepelné čerpadlo
 (Šimon Jančošek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114024 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Využití nízkopotenciálních zdrojů energie horninového prostředí pomocí tepelných čerpadel typu země – voda
 (Martin Šober)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115587 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Mobilní multiplatformní aplikace k regulátoru tepelného čerpadla
 (Kateřina Lebedová)

2019, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//5iuuku// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Analýza propustnosti vysokohustotního polyetylénu jako materiálu výstroje vrtů tepelných čerpadel pro zemní plyn
 (Lenka Vincková)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//2tfdrs// | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Využití plynového tepelného čerpadla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektech bydlení
 (Michal LIŠKA)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pwxwr6// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Náhrada plynového kotle tepelným čerpadlem vzduch voda pro vytápění rodinného domu po jeho zateplení
 (Vít HUBÁLEK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cyrunr// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh tepelného čerpadla vzduch-voda
 (Jakub Těšický)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129710 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Využití tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu
 (Jaroslav Dunajovec)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136637 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a keramické materiály | Práce na příbuzné téma

Spolupráce solární soustavy a tepelného čerpadla v rodinném domě
 (Petr Schabjuk)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137071 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)