Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

heat sources

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Optimum representation of heat sources in simulations of air flow in indoor environment
 (Petr Zelenský)

2018, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//rwjw2m// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Netradiční zdroje tepla pro tepelná čerpadla
 (Lukáš TRUHLÁŘ)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zpeevy// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Finanční nástroje pro výměnu zdrojů tepla v domácnostech v obcích SO ORP Děčín
 (Kamila ZÁRUBOVÁ)

2023, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//i20jdk// | Regionální rozvoj a veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Koncepční návrh kogenerační jednotky pro doplnění stávajícího tepelného zdroje
 (Martin Bužek)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137110 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Koncepční návrh kogenerační jednotky pro doplnění soustavy CZT
 (Martin Kuděla)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144558 | Energetické stroje a zařízení / | Práce na příbuzné téma

Zdroje energie zaměřené na výrobu tepla a elektrické energie
 (Lukáš NEUMANN)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9jyt4y// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Práce na příbuzné téma

Možnosti řízení finančních a provozních rizik obnovy tepelných zdrojů
 (Kateřina Příhodová)

2016, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pii8lw// | Systémové inženýrství a informatika / Pojistné inženýrství: Management finančních rizik | Práce na příbuzné téma

Využití elektronové mikroskopie pro zkoumání multivrstevných materiálových struktur v podmínkách intenzivních zdrojů tepla
 (Rostislav MEDLÍN)

2015, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//051fd8// | Aplikované vědy a informatika / Fyzika plazmatu a tenkých vrstev | Práce na příbuzné téma

Srovnání nákladů na vytápění nízkoenergetického domu různými zdroji tepla
 (Zdeněk Matoušů)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114629 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Místní vlastnictví produkce elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů: ekonomické a sociální souvislosti
 (Petra Němcová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k9idk/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)