Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

heat storage

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití horninového prostředí jako zásobníku tepla
 (Ondrej Balážik)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kihk4/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Sugar Rush in the Wild West: Carbohydrate storage and its relationship to growth rates and longevity in dryland plants in the United States
 (Kenz Raouf SAMRAOUI)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z0oo0f// | Ecology / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení možností uskladňování přebytků tepla do horninového prostředí v areálu PZP Tvrdonice
 (Pavel Litavský)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137252 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Akumulační žárovzdorné materiály pro konstrukci kamen a krbů
 (Mariana Sáňková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109259 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Analýza možností akumulace tepla v horninovém masivu a jeho následné využití.
 (Adam Pytlik)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116540 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Akumulační schopnosti vybraných hydrátů anorganických solí
 (Lukáš Binder)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//drciip// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

Stanovení tepelné kapacity a entalpie tání uhličitanu lithného vhodného pro skladování tepelné energie
 (Marcela Krmelínová)

2008, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i4qbmf// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Rodinný dům - vytápění tepelným čerpadlem s akumulací
 (Jakub Sollich)

2023, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/150631 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma