Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

heating plant

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Changes in higher plants induced by a defined heating regime and heat stress-related plant recovery
 (Jiří FROLEC)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//slai49// | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Determinanty zisku v teplárenství
 (Michael Fürle)

2017, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/in06x/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Práce na příbuzné téma

Marketing a reklama teplárny
 (Alena Kanisová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání | Práce na příbuzné téma

Analýza procesních parametrů napájecí vody teplárny
 (Marcela Kordeková)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128792 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh úpravy rozvodné sítě Teplárny Krnov
 (Vladimír Kosinka)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117501 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Projekt vícezdrojové teplárny
 (Jakub LOCHMAN)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8htfr0// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Návrh simulačního modelu dvou teplárenských vodáren pomocí Petriho sítí
 (David ŠULTA)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//i952dz// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Intenzifikace odsířování spalin ve vybrané teplárně
 (Mojmír Kasl)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129847 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Analýza procesních parametrů napájecí vody teplárny
 (Marcela Kordeková)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128792 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh rozvodů tlakového vzduchu v Teplárně Karviná
 (Jakub Kadlíček)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117385 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)