Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

heterorhabditis bacteriophora

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Ověření souvislosti genů \kur{enol-1} a \kur{astacinu} s evoluční adaptací na parazitismus u druhu \kur{Heterorhabditis bacteriophora}
 (Jan HARTMANN)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jik1m1// | Biologie / Experimentální biologie - specializace Molekulární a buněčná biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Nukleotidová variabilita genu enol-1 u entomopatogenních hlístic Heterorhabditis bacteriophora a Steinernema feltiae
 (Martina FLEGROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//et5vb5// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Exkretované/sekretované produkty entomopatogenních hlístic a jejich vliv na imunitu hmyzu
 (Sara Eliáš)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tahxs/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium patogenity entomopatogenních hlístic
 (Jana Hurychová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ul05e/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Purifikace lektinů z Photorhabdus luminescens
 (Šárka Hanáková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t1ew9/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma