Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

high resolution melting analyza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Webovy systém pro identifikaci organismů metodou High Resolution Melting Analysis
 (Marek Jančo)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/le7u2/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Detekce onkogenních mutací u karcinomu děložního hrdla pomocí metody “High Resolution Melting” (HRM)
 (Klára Rozehnalová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3yan/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Optimalizace nové high throughput metody pro screening potenciálních G-kvadruplexových sekvencí DNA
 (Aneta MATĚJOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//72c3ut// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Analýza mutací u monoklonálních gamapatií pomocí sekvenačních technik
 (Markéta Wayhelová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ux32h/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Analýza genu NOTCH1 u pacientů s progresivním postižením aortální chlopně
 (Martina Vaňásková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pfw39/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Analýza genomů pícních a trávníkových trav pomocí DArT markerů
 (Štěpán STOČES)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yopjvh// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma