Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

histogram

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Aproximace histogramu na kruhu
 (Jan Hanousek)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7lsvt4// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace konstrukce histogramu na základě analýzy dat
 (Petr Škařupa)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81989 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

Hledání obrazových duplikátů pomocí metod morfologické analýzy a analýzy histogramu
 (Josef FOJTŮ)

2005, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4aat0u// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma