Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

historicka intonace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Metody výuky intonace na 1. stupni základních škol ve vybraných školách Moravskoslezského a Olomouckého kraje
 (Anna GOLOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ggd5vj// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Harmonické myšlení v intonaci
 (Pavel HOLUBEC)

2016, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jmefec// | Učitelství pro střední školy / Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ | Práce na příbuzné téma

Harmonické slyšení v intonaci
 (Pavel HOLUBEC)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//j7k62g// | Specializace v pedagogice / Hudební teorie a pedagogika | Práce na příbuzné téma

Portugalská Angličtina Vliv Portugalštiny na produkci intonace v Angličtině
 (Henrieta LIPTÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//q8hqv6// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Dějiny a teorie intonace v pojetí Aloise Složila
 (Kristián Nosál)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//fibqnz// | Teorie a dějiny hudebního umění / Muzikologie | Práce na příbuzné téma

Intonace a ladění specifika ladění ve smyčcovém kvartetu a rozdíly vůči sólové hře
 (Karel Chudý)

2012, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7509 | Hudební umění / Violoncello | Práce na příbuzné téma

Elektronická kompozice - cesta k propojení sónických a akordických prvků v hudbě
 (Petr Pařízek)

2014, Disertační práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ycq5b/ | Hudební umění / Kompozice a teorie kompozice | Práce na příbuzné téma

Aktuální postavení intonačního výcviku v hudebněedukačním procesu na 1. stupni ZŠ
 (Adéla ŠALDOVÁ)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dc5j3d// | Učitelství pro základní školy / sz-SpecP | Práce na příbuzné téma

Otázka historických ladění při současné interpretační praxi hry na zobcové flétny
 (Rita Ryndová)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xtgow/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a provozovací praxe staré hudby | Práce na příbuzné téma

Matematický pohled na různá hudební ladění a jejich vývoj
 (Martina KLÁPOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kycyoq// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Práce na příbuzné téma