Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hla typizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Molekulární analýza a typizace polymorfismů lidského HLA
 (Martina Sittová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/says6/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

HLA typizace v klinické praxi - využití k testování predispozic k onemocněním autoimunitního typu
 (Dominika VESELÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1jeb7y// | Biologie / Experimentální biologie - specializace Genetika a genové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Molekulárně genetické metody pro HLA typizaci na úrovni vysokého rozlišení
 (Dominik VÍTEK)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dpq42i// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Genetické vyšetření HLA alel asociovaných k celiakii
 (Kateřina SALZMANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//oggb7j// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Zastoupení HLA znaků v souboru dárců krve Transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno
 (Hana Jandová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a7q1w/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Využití PCR metod při stanovení alergií na lepek.
 (Nikola Königová)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cfqxwr// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma

Diabetes mellitus versus celiakie, genetické testování uvedených onemocnění pomocí kitu Protrans
 (Barbora PARÝZKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dxqago// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Citlivostní analýza metod identifikace haplotypů
 (Adam VONÁŠEK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//79vrov// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Charakteristika genetického profilu pacientů s diabetes mellitus 1. typu
 (Martina Sittová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w4xhm/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma