Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hlavac cernousty

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Denní a noční aktivita hlaváče černoústého a vranky obecné
 (Zdeněk POLÍVKA)

2021, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w6lsg1// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Rychlost evakuace trávicího traktu hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) v závislosti na dostupnosti a typu potravy
 (Vendula BRYLLOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r7ooo1// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana vod | Práce na příbuzné téma

Odhad ekologického vlivu hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na makrozoobentos dolního Labe pomocí funkční odpovědi potravního chování: vliv velikosti predátora
 (Jan RYTÍŘ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mclv0f// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana vod | Práce na příbuzné téma

Kompetice o úkryt mezi hlavačkou mramorovanou a hlaváčem černoústým
 (Miloslav KREJČÍ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0fbfpg// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana vod | Práce na příbuzné téma

Koktejl invazivních druhů ve vnitrozemských vodách - ekologická charakteristika, vzájemné působení a následky
 (Sara ROJE)

2021, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//18ps6z// | Zootechnics / Fishery | Práce na příbuzné téma

Nepůvodní hlaváčovité ryby (Gobiidae) v potravních řetězcích dolního toku Dyje
 (Libor Mikl)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yvu61/ | Biologie (čtyřleté) / Hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Potravní chování nepůvodních druhů hlaváčovitých ryb
 (Radek GEBAUER)

2018, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n2eqgg// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Vnímavost hlaváčovitých ryb k parazitární infekci v oblasti introdukce hostitele
 (Iveta Slováčková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f82sc/ | Ekologická a evoluční biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Hlaváčovité ryby v České republice
 (Luděk Šlapanský)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bul91/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Pohybová aktivita nepůvodních hlaváčovitých ryb
 (Luděk Šlapanský)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ag5dg/ | Biologie (čtyřleté) / Zoologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)