Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hodnotici skaly

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Hodnotící škály v traumatologii
 (Martina PROKOPOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1da3st// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Práce na příbuzné téma

Hodnotící škály jako součást moderní ošetřovatelské péče u pacienta s poraněním mozku.
 (Markéta MAROVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4kumtm// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Práce na příbuzné téma

Hodnotící škály v traumatologii
 (Martina PROKOPOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iizfef// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Práce na příbuzné téma

Hodnotící škály v práci všeobecné sestry
 (Zdeňka Kejdová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//hau6pt// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ověření hodnotící škály pádové techniky u žáků základních škol
 (Rudolf Hudec)

2008, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c1zx6/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Hodnotící a posuzovací škály využívané v perioperační péči
 (Tereza Nováková)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cyo06l// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | Práce na příbuzné téma

Využití hodnoticí škály "WHO Oral Mucositis Grading Scale" v ošetřovatelské péči o dutinu ústní u onkologických pacientů
 (Michaela MALÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3q3tcp// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Práce na příbuzné téma

KOGNITIVNÍ FUNKCE: HODNOTÍCÍ ŠKÁLY A TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ
 (Eliška STŘESKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yrbke1// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Hodnotící škály bolesti v ošetřovatelské péči u pacientů s demencí
 (Veronika SEDLÁŘOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gg8imn// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Názor sester pracujících na oddělení ARO na objektivující škály pro hodnocení rizika vzniku dekubitů
 (Martin Salát)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r01vu/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)