Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

holesov

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Projektová výuka ve výchově demokratického občana na příkladu města Holešov
 (Hana Zbožínková)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/njeit/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Analýza obyvatelstva SO ORP Holešov na základě výsledků sčítání lidu 2001 a 2011
 (Jan Kopřiva)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zazdy/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Za kulturnější Holešov
 (Lucie Tkadlčíková)

2011, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ekhpw/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Práce na příbuzné téma

Holešov v období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
 (Kristýna JULÍČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8z25ra// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a historie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Kulturní život ve městě Holešov se zaměřením na holešovský zámek od roku 2005
 (Inka SMĚLÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4kfx95// | Teorie a dějiny hudebního umění / Uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Projekt výběru dodavatele zdroje ionizujícího záření a jeho implementace v Radioterapii Holešov s.r.o.
 (Jiří Zajíc)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qd3lwz// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Práce na příbuzné téma

Komparace modelů záplavového území obce Holešov
 (Markéta Habrová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2z8fuh// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Fatal Betrayal: The Socioeconomic Motives for the Holocaust in Holešov, Moravia
 (Simona Vajglová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vdto4e// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Práce na příbuzné téma

Dějiny okresního archivu Holešov do roku 1960
 (Renée Rudolfová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vp9clt// | Historické vědy / Spisová a archivní služba | Práce na příbuzné téma

Analýza povědomí zaměstnanců Městského úřadu Holešov o protikorupčních opatřeních
 (Tereza Zapletalová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//poynn3// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)