Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

holubice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Pedologický průzkum a bonitace půdy v katastru obce Holubice
 (Veronika Bartlová)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jc50wl// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

Strategický rozvojový plán obce Holubice-Kozinec
 (Aneta Šťastná)

2017, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//to2tgn// | Řízení rozvojových projektů / Řízení regionálních projektů | Práce na příbuzné téma

Nábor dobrovolníků do neziskové organizace Bílá holubice
 (Alžběta KOSOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qok3pb// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní sociální a humanitární práce | Práce na příbuzné téma

Sedimentologické a sedimentárně-petrografické vyhodnocení vybraných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
 (Václav Zborník)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k95on/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Ikonografie Ducha svatého v umění českého středověku - ikonografický katalog
 (Karolína KOZIELOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ors9u8// | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky | Práce na příbuzné téma