Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

homogenizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Homogenizace aerosolu pro měření izotopových poměrů metodou LA-ICP-MS
 (Ľubica Cenknerová)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zhdiu/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Homogenizace řady erytemového UV slunečního záření naměřeného na SOO Hradec Králové
 (Klára Čížková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bwuz2/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Vliv dvojstupňové homogenizace na reologické vlastnosti tavených sýrových omáček během skladováni
 (Nela Švajdová)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9pdhq7// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Vliv vybraných fykokoloidů a dvoustupňové homogenizace na reologické vlastnosti tavených sýrových omáček
 (Kristýna Vinklárková)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sfbd8j// | Technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Vliv homogenizace na tvarohové dezerty
 (Tereza Šmigurová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7p64ug// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Vliv procesu homogenizace na vybrané vlastnosti tavených sýrových omáček
 (Milan Sýkora)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9xotnp// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Homogenizace přesnosti polohopisu katastrálních map pomocí shlukování
 (Hynek MAREK)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//khq9zb// | Geomatika / | Práce na příbuzné téma

Technologie homogenizace hnědého uhlí v Severočeských dolech,a.s.
 (Jan Černý)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137180 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Homogenizace železničního bodového pole TÚ1152 Varnsdorf - Varnsdorf staré nádraží v km 10,411 - 13,706
 (Karin Hošková)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144878 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Homogenizace eliptických rovnic
 (Matyáš Theuer)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98610 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)