Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hormony

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Steroidní hormony a sociální struktura: využití neinvazivního přístupu stanovení hladiny hormonů při studiu myši domácí v polopřirozených podmínkách a v behaviorálních experimentech
 (Iva Pospíšilová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hyzg4/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy
 (Martin Černý)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/edi8a/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Práce na příbuzné téma

Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy pomocí hmotnostní spektrometrie
 (Filip Dyčka)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kz5f3/ | Fyzika (čtyřleté) / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Hormony při porodu
 (Romana KOLESOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//86dp45// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Hormony v odpadní vodě
 (Lucie Brašová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137285 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hormony a jejich vliv na změny probíhající v kůži v různých etapách života
 (Daniela Jasenská)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//v3b73g// | Chemie a technologie potravin / Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů | Práce na příbuzné téma

Adipokinetické hormony a energetický metabolismus lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.)
 (Martina MORAVCOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2nbi3r// | Biologie / Klinická biologie | Práce na příbuzné téma

Narušení přenosu signálu thyroidních hormonů polutanty životního prostředí
 (Klára Hrdinová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yud8b/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Deciphering the Role of Strigolactone Hormone in Plant Developmental Processes
 (Tarakaramji Moturu)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qpb3l/ | Vědy o živé přírodě / Bio-omika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)