Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hornictvi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Konec hornictví na Karvinsku a možnosti veřejné správy zabránit nárůstu nezaměstnanosti
 (Guňková Guňková)

2022, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/js0c2/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Nástin dějin jihomoravského lignitového hornictví s důrazem na těžbu v Šardicích od počátků do roku 1993
 (Nela Jordánová)

2023, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qxom4/ | Dějepis se zaměřením na vzdělávání / | Práce na příbuzné téma

Historie hornictví na Ostravsku a jeho vliv na ekonomický vývoj v regionu
 (Alena KŘÍSTKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//shu2no// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Práce na příbuzné téma

Uhelné hornictví v České republice a Evropské unii
 (Pavel Linart)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141452 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Možností využití metody DEM v hornictví pro modelování a simulace procesů
 (Petra Švancarová)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144887 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Využití numerického modelování v hornictví.
 (Miroslav Janega)

2020, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145047 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Po stopách hornictví na Tří Sekersku
 (Šimon KOUBA)

2021, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sctpqh// | Archeologie / | Práce na příbuzné téma

Výzkum postojů k hornictví mezi obyvateli České republiky
 (Petr Vilam)

2022, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/148457 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Po stopách hornictví na Třísekersku
 (Šimon KOUBA)

2022, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//f8mwle// | Archeologie / | Práce na příbuzné téma

Hornická činnost a život horníků na Orlovsku v letech 1960-1989 a během restrukturalizace hornictví
 (Ondřej ŽIŠKA)

2023, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ey5pf2// | Historie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)