Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hrabova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Územní studie Ostrava Hrabová
 (Dominik Rous)

2019, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136706 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Výstavba trati Ostrava - Hrabová v kontextu vývoje meziválečné dopravní infrastruktury Ostravska
 (Radim FABIÁN)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qezm45// | Filologie / Historie - Ruský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Územní studie plochy ÚS 58, Ostrava-Hrabová
 (Vojtěch Chalupa)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129227 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Výrobní hala pro kovoprůmysl - Hrabová
 (Ivo Děrkas)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111151 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Návrh lokální distribuční sítě v průmyslové zóně Hrabová
 (Tomáš Galeziok)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119205 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Hrabová
 (Jan Stoklassa)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137153 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava - Hrabová
 (Lukáš Gargulák)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98061 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Senzomotorická stimulace po úrazech hlezna
 (Denisa HRABOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lklcbr// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Vliv doby skladování na mikrobiologickou jakost mléka
 (Eliška Hrabová)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//92tmas// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Srovnání nářečí starší a střední generace v obcích Hrabová a Dubicko
 (Alena Jarmarová)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jcf9t/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)