Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hracky pro zrakove postizene deti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hra pro děti se zrakovým postižením
 (Michaela Alves Gloria de Oliveira)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6nwz/ | Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Soubor herních prvků pro zrakově handicapované děti
 (Daniela PETRUŠKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xfpp5a// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Průmyslový design | Práce na příbuzné téma

Hra a její význam pro děti v předškolním věku
 (Jitka Vaňousová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nuf24/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Úprava prostředí pro harmonický rozvoj dítěte se zrakovým postižením a podporu jeho prostorové orientace
 (Hana CIPRYSOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6kftf2// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika raného věku | Práce na příbuzné téma

Interaktivní hračka pro rozvoj předškoláka se specifickými potřebami
 (Karla PUSTĚJOVSKÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//21dx22// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Raná péče pro děti se zdravotním postižením, její význam a zhodnocení v Plzeňském a Jihočeském kraji
 (Edita FILIPOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eb483x// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Hry a hračky zrakově postižených dětí v předškolním věku
 (Renáta Pospíšilová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//zqbppx// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Práce na příbuzné téma