Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hrany film

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Dětský film, rodinný film a film o dětech v kontextu české kinematografie let 2014-2018
 (Štěpánka Ansorge)

2019, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/13613 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Scenáristika a dramaturgie | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část: Historický film a jeho vývoj, kontexty historického filmu ve vnímání (současného) diváka 2. Praktická část: Bílé noci, hraný film, délka minimálně 20 min., režie
 (Jonáš Vacek)

2014, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//03fam4// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část: Janusz Kaminski a divácký film 2. Praktická část: Nebezpečí klidu - hraný film, cca 20 min, kamera
 (Milan Mrázek)

2015, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//55tss6// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Kamera | Práce na příbuzné téma

1. Animovaný film versus hraný film 2. Kam s ním? - kreslený animovaný film
 (Jitka SVOZILOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tr9944// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Animovaná tvorba | Práce na příbuzné téma

Populární herečky hrají pro Prag-Film. Analýza diskurzu českých hereček účinkujících ve filmech Prag-Filmu
 (Petra Holíková)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bv8mq/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Práce na příbuzné téma

Český film na prodej: product placement v hraných koprodukcích České televize v letech 2013-2015
 (Zuzana Kubánková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ku25y/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Práce na příbuzné téma

Sportovní filmy jako hybridní žánr: Československý sportovní film v letech 1948-1989
 (Jan Žampach)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l0izz/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Práce na příbuzné téma

Výtvarná koncepce filmu "The Amazing Adventures of Kavalier and Clay ppodle scénáře Michaela Chabona, hraný film a komiks, příklady z české a světové kinematografie
 (Jitka Šívrová)

2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9454 | Dramatická umění / Scénografie - film a televize | Práce na příbuzné téma

Kolektivizace venkova a český hraný film; Reflexe problematiky kolektivizace v české kinematografii
 (Veronika Flajžíková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qak9v/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)