Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hruby

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Model řídicích systémů inteligentního domu
 (Marian Hruby)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93574 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

Využití bezdrátových technologií v průmyslových podnicích
 (Marian Hruby)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82077 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Hrubý nepoměr poskytnutých plnění a jeho důsledky
 (Josef Tulis)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uv6vn/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Bojová technika jako předmět soukromého vlastnictví
 (Jan Hrubý)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ndqet/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Veřejný koncert ze dne 10. 4. 2017
 (František Hrubý)

2017, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ykmkh/ | Hudební umění / Hra na housle | Práce na příbuzné téma

Zraňující agens protipěchotní munice a popis jeho působení na člověka. Faktory a složky ranivého účinku
 (Rostislav Hrubý)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/pt2ua/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Stephane Grappelli
 (František Hrubý)

2017, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/s3wn7/ | Hudební umění / Hra na housle | Práce na příbuzné téma

Kompoziční charakteristika olivínu zaobloukových alkalických vulkanitů ostrova Jamese Rosse (Antarktida)
 (Jakub Hrubý)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bbu8x/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Tematické vlastnictví v české stranické soutěži optikou politických stran: interpretativní případová studie
 (David Hrubý)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tcl00/ | Politologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)