Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hudebni klub

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
1. Teoretická část:\nl{}Cestovatelská fotografie\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů: Hudební klub FLÉDA\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Dotknout se nebe\nl{}
 (Mária Karľaková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xhpj1v// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Proměna percepce rockových koncertů vlivem nových technologií se zaměřením na hudební klub Melodka v Brně
 (Petra Kozlová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g2lhk/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Práce na příbuzné téma

Hudební klub
 (Lukáš Funk)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133864 | Stavební inženýrství / Průmyslové a pozemní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Hudební klub s restaurací a nahrávacím studiem
 (František Kajzar)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111164 | Stavební inženýrství / Průmyslové a pozemní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Návrh vhodné strategie pro Klub Kostka
 (Tomáš Chvátal)

2015, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ymixum// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Práce na příbuzné téma

R O X Y - Hudební klub
 (Petr BERÁNEK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2217 | Výtvarná umění / | Práce na příbuzné téma

Analýza vývoje hudebního klubu M klubu ve Vysokém Mýte v období 2008 - 2015
 (Martin Bureš)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54113 | Ekonomika a management / Arts Management | Práce na příbuzné téma

Rozbor s porovnáním a řešením optimálních dispozic pro hudební kluby vůči platným normám a předpisům
 (Denisa ŠABATOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gwb6oq// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Práce na příbuzné téma

Hudební kluby v Hradci Králové a jejich přínos pro cestovní ruch
 (Marie Roubíčková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7978 | Filologie / Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk, Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk | Práce na příbuzné téma

Klub přátel hudby Uničov, Rebellions Uničov a hudební styl Drum and bass
 (Stanislav Vacek)

2008, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/oig61/ | Hudební umění / Hra na violu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)